You are currently viewing Depresja, Rozumiesz – Pomagasz

Depresja jest chorobą ogólnoustrojową. Objawia się poprzez pogorszenie nastroju, niepokój, przygnębienie bez konkretnej przyczyny, które utrzymują się przez dłuższy czas. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja zajmuje 4 miejsce na liście problemów zdrowotnych. Brak odpowiedniego leczenia, zwiększa ryzyko pojawienia się chorób somatycznych, a także znacząco uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Wiele przypadków depresji jest pomijana lub błędnie interpretowanych. Dlatego poznanie objawów choroby we wczesnym etapie jest najlepszym gwarantem powodzenia terapii. Tak jak w przypadku innych chorób można jej z powodzeniem zapobiegać, wykrywać, a przede wszystkim leczyć. W tym celu Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię edukacyjno-informacyjną na rzecz pogłębiania świadomości społecznej na temat depresji oraz popularyzację rzetelnej wiedzy o głównych czynnikach ryzyka, objawach, profilaktyce i leczeniu, która niesie pozytywny przekaz informacyjny do grupy osób o podwyższonym ryzyku zachorowania.

Więcej informacji na stronie wyleczdepresje.pl