MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY DOMOWEJ ? !!!

Pamiętaj, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim możesz uzyskać pomoc w formie doradztwa społeczno-prawnego, czyli indywidualnych konsultacji świadczonych przez psychologa, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego dla osób zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie !

Zgłoszenia można dokonać przy pomocy poczty elektronicznej:

doradztwomopsmm@op.pl

Zapewniamy dyskrecję oraz szybką odpowiedź i profesjonalną pomoc !

Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, którego operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.minskmaz.mops.pl w zakładce Projekt w Ramach Funduszy Norweskich.