Informacja dla rodziców/opiekunów w sprawie realizacji

 Programu Polityki Zdrowotnej

„Profilaktyka raka szyjki macicy

i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV

dla miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2020”

oraz

„Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski do 18 kwietnia 2020 roku zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii zostały odroczone szczepienia.

O tym fakcie poinformowaliśmy 25 marca 2020 roku na stronie www.spzozmm.pl oraz na Facebooku SPZOZ.

O zniesieniu obostrzeń zostaną Państwo poinformowani za pomocą mediów społecznościach.

Z chwilą przywrócenia szczepień SPZOZ w Mińsku Mazowieckim rozpocznie szczepienie wszystkich dziewczynek, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na udział w szczepieniach.