You are currently viewing Kompleksowa Opieka Pielęgniarska

Kompleksowa Opieka Pielęgniarska w Przychodni Lekarskiej, ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim

Uruchamiamy dla naszych Pacjentów usługi dotyczące porad:

 1. pielęgniarki z zakresu leczenia ran;
 2. pielęgniarki z zakresu stomii;
 3. pielęgniarki z zakresu urologii;

Gdzie?

 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Przychodni Lekarskiej, ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim
 • W uzasadnionych przypadkach porady udzielane są w domu Pacjenta.

Dla kogo?

Pacjenci, którzy zgłoszą się Przychodni Lekarskiej po hospitalizacji maksymalnie:

 1. do 60 dni po zakończonej hospitalizacji w przypadku porady pielęgniarskiej leczenia ran;
 2. do 14 dni po zakończonej hospitalizacji w przypadku porady pielęgniarskiej stomijnej;
 3. do 14 dni po zakończonej hospitalizacji w przypadku porady pielęgniarskiej urologicznej;

Co obejmuje porada pielęgniarska?

1. PORADA PIELĘGNIARKA LECZENIA RAN

 1. ocena rany pod kątem klinicznym;
 2. ocena umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta;
 3. edukacja pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie samopielęgnacji rany;
 4. opatrzenie rany, dobór opatrunków;
 5. w razie potrzeby wystawienie pacjentowi skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz zapotrzebowania na wyroby medyczne zgodnie z posiadającymi kompetencjami;
 6. monitorowanie procesu gojenia się rany;

2. PORADA PIELĘGNIARSKA STOMIJNA

 1. ocena stomii pod kątem występowania ewentualnych nieprawidłowości;
 2. ocena umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta;
 3. edukacja pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie samopielęgnacji skóry wokół stomii;
 4. dobór worków stomijnych;
 5. wystawienie pacjentowi skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz zapotrzebowania na wyroby medyczne zgodnie z posiadającymi kompetencjami;
 6. kontrola stanu pacjenta ze stomią;

3. PORADA PIELĘGNIARSKA UROLOGICZNA

 1. ocena pod kątem infekcji dróg moczowych, zakażenia układu moczowego;
 2. ocena umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta;
 3. edukacja pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie pielęgnacji okolic ujścia cewki moczowej;
 4. wymiana cewnika lub wsparcie przy samocewnikowaniu;
 5. wystawienie pacjentowi skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz zapotrzebowania na wyroby medyczne zgodnie z posiadającymi kompetencjami;
 6. kontrola stanu pacjenta/układu moczowego;

PANIE PIELĘGNIARKI SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00

Zasady organizacji:

 1. Świadczenie obejmuje do 10 porad u pacjentów po hospitalizacji, którzy nie są objęci natychmiastową opieką poszpitalną.
 2. NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE OD LEKARZA !!! Podstawą skorzystania z porady pielęgniarskiej jest KARTA INFORMACYJNA LECZENIA SZPITALNEGO.
 3. W celu umówienia pierwszej porady prosimy o osobiste zgłoszenie się do Przychodni Lekarskiej lub kontakt telefoniczny.
  Kontakt:

 4. W dniu porady Pacjent zgłasza się bezpośrednio do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.
 5. Na kolejne wizyty umawia pielęgniarka, która pozostaje w stałym kontakcie z Pacjentem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !