Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w ramach Konkursu FM-SMPL.01.MDSOR.2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia otrzymaliśmy finansowanie dla projektu:

„Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim”
Wartość projektu: 10 376 237 PLN

Sfinansowanie projektu: 100%

Lista rankingowa konkursu nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023

na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych
oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Jest dostępna tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/konkurs-smpl-na-dofinansowanie-szpitalnych-oddzialow-ratunkowych-sor