Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 1 grudnia 2019 będzie realizował świadczenia w ramach umowy z NFZ w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych (KLRP – 1).

W ramach umowy będą leczeni pacjenci z ranami przewlekłymi, w szczególności owrzodzenia żylne, owrzodzenia na podłożu niedokrwiennym, przewlekłe rany oparzeniowe oraz rany na podłożu stopy cukrzycowej.

Leczenie odbywać się będą na podstawie skierowania od lekarza.

Świadczenia udzielane będą od poniedziałku do piątku  w godzinach od  12/:00  do 15:00 w gabinetach Poradni chirurgii ogólnej przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku Mazowieckim jak również w przypadkach zaistniałych wskazań medycznych w ramach Oddziału chirurgii ogólnej  – leczenie szpitalne.

W poradni będą udzielali świadczeń medycznych:

  1. Jan Maryański,
  2. Radosław Stańczak,
  3. Marek Kozłowski,
  4. Michał Zaperty.