Szanowni Państwo informuję, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr. WZ-II.967.706.2020-5 z dnia 19 grudnia 2020 roku od dnia 1 stycznia 2021 roku Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim rozpocznie leczenie pacjentów internistycznych niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 na 25 łóżkach.

Zgodnie z decyzją Wojewody Szpital Powiatowy nadal zapewnia dla chorych z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 35 łóżek w Oddziale wewnętrznym, 31 łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej, 6 łóżek w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w tym 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji oraz dodatkowo 5 łóżek w szpitalu dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowiecki