Szanowni Państwo, Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim od dnia 18 kwietnia 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną jest zamknięty, nie przyjmujemy pacjentów a przebywający już w tym dniu i od tego dnia w oddziale pacjenci nie będą wypisywani do domu. Prawdopodobny termin przywrócenia pełnej funkcjonalności oddziału to 27 kwietnia 2020 r. Zaistniała sytuacja jest konsekwencją uzyskania wyniku dodatniego testu RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 przez jednego z pracowników oddziału w dniu 18 kwietnia, wymaz pobrano i przekazano do laboratorium od kilku pracowników oddziału chorób wewnętrznych pracujących w jednym zespole. W przypadku pozostałych pracowników uzyskano wyniki ujemne. Od pracownika z wynikiem dodatnim pobrano ponownie materiał i przekazano do laboratorium. W dniu 19 kwietnia uzyskano informację o wyniku ujemnym. Od pacjentów i pracowników Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wymazy pobierane są zgodnie z procedurami i nie stwierdzono na dzień dzisiejszy wyniku dodatniego. O zaistniałej sytuacji został poinformowany w dniu 18 kwietnia Powiatowy Inspektor Sanitarny, przekazano również informacje o ujemnym wyniku powtórnego badania. Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazał stosowne decyzje pracownikom.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotne w Mińsku Mazowieckim posiada indywidualne środki ochrony indywidualnej oraz procedury i zasady ich stosowania. Opieka nad pacjentami w niełatwym okresie jest realizowana zgodnie z aktualną sztuka i wiedzą medyczną, nie realizujemy przyjęć planowych a jedynie procedury ratujące życie. Pracownicy medyczni i obsługi szpitala są narażani na kontakt z wirusem nie tylko w pracy, gdzie stosujemy procedury ograniczające transmisję wirusa ale również tak jak wszyscy Polacy wykonując codzienne czynności potrzebne do życia.
Będziemy monitorować sytuacje, aby nabrać pewności, że nie istnieje realne zagrożenie i możliwie w jak najszybszym czasie przywrócić pełną funkcjonalność oddziału.

Z poważaniem
Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim