W ramach projektu pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim otrzymał cyfrowy, mobilny aparat RTG firmy SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. model GM 85. Wartość 399 999,77 zł.

Nie bez znaczenia dla decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu aparatu dla naszego szpitala było osobiste zaangażowanie Starosty Powiatu Mińskiego Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego i Wicestarosty Pana Witolda Kikolskiego.

Urządzenie w dniu dzisiejszym zaprezentowali Panom Starostom dr. Marek Olewński Zastępca ds. medycznych Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowiecki oraz dr. Małgorzata Wińska Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej.

Należy nadmienić że inwestycje w latach 2019-2020 w rozwój Działu Diagnostyki Obrazowej finansowane z środków Unii Europejskiej, Gmin i Miast Powiatu Mińskiego oraz Powiatu Mińskiego całkowicie zmieniły jakość badań obrazowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji urządzeń.

Dziękujemy, a dobrze zorganizowany i wyposażony Dział Diagnostyki Obrazowej niechaj służy ku poprawie zdrowia pacjentów.