E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

  • wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta,
  • znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Kiedy wystawiane jest e-skierowanie

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii,
  • leczenie szpitalne,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ,
  • rezonans magnetyczny,
  • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,
  • badanie echokardiograficzne płodu.

Więcej informacji w linku https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie