Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym od 2005 roku kieruje lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa Marek Florczak. Zespół lekarski składa się z 4 rezydentów i 11 specjalistów. Zakres umiejętności i uprawnień posiadanych przez lekarzy z oddziału jest bardzo szeroki. Kadra lekarska nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szeregu szkoleń, w Polsce i za granicą.

Na oddziale pracuje również zespół 34 położnych, w tym 9 specjalistek i 7 położnych w trakcie odbywania specjalizacji. Pracują w 3 odcinkach oddziału tj.: ginekologiczny, blok porodowy, położniczy. Położne zajmują się kobietą na każdym etapie jej życia. Ich praca jest dedykowaną nie tylko dla kobiet w ciąży, w trakcie porodu czy zaraz po nim, ale też np. w sytuacji poronienia czy dla kobiet w okresie menopauzy. Są także instrumentariuszkami i asystują przy zabiegach i operacjach ginekologicznych. Podążając za potrzebami kobiety, położne zapewniają swobodę rodzenia, poszanowanie intymności i praw pacjentek, obecność wybranej bliskiej osoby na sali porodowej, wsparcie psychologiczne na każdym etapie, edukację i profesjonalne poradnictwo związane z macierzyństwem, np. w zakresie karmienia piersią czy pielęgnacji dziecka.

Blok porodowy obejmuje 3 sale do porodów jednoosobowych o odmiennej tematyce: błękitny ocean, wiśniowy sad i leśny zakątek. Każda z nich jest wyposażona w nowoczesne łóżka porodowe, worki Sako, piłki czy wannę do immersji wodnej, w celu zmniejszenia bólu porodowego. W bloku porodowym znajduje się również sala operacyjna przeznaczona tylko do cięć cesarskich oraz sala do obserwacji pacjentek po porodach powikłanych, z możliwością ciągłego monitorowania elektronicznego przez położne. Blok porodowy jest wyposażony w nowoczesny sprzęt, z dedykowanym temu odcinkowi, aparatem USG. Oddział dysponuje również dwoma aparatami do podawania gazu znieczulającego, urządzeniem Tens do łagodzenia bólu porodowego za pomocą prądów elektrycznych.

Do dyspozycji jest cały szereg technologii do wykonywania operacji z każdego działu ginekologii, od mięśniaków macicy, guzów jajników, nietrzymania moczu czy wypadania narządu rodnego. Ze względu na posiadany pierwszy stopień referencyjności oddział jest ograniczony pod względem przyjmowania pacjentek z patologią ciąży. Niemniej jednak w praktyce, jeśli trafi na oddział pacjentka z patologią ciąży, ale w zaawansowanej akcji porodowej, to lekarze podejmują działanie. Oddział pod tym względem jest w pełni zabezpieczony kadrowo, sprzętowo oraz farmakologicznie.

W operacjach stosowane są wszystkie techniki, jakie są dostępne, czyli operacje laparoskopowe, histeroskopowe, operacje przezpochwowe, jak również metodą tradycyjną. Bardzo duża liczba pacjentek operowana jest metodami mało inwazyjnej chirurgii, dlatego dla wielu z nich można zastosować metodę jednodniowej hospitalizacji, dzięki temu pacjentka, która nie ma wskazań nie musi przebyć na oddziale dłużej niż 1 dzień.

Przy szpitalu funkcjonuje również przychodnia, w której pracują lekarze i położne z oddziału. Realizowana w niej jest m.in. kwalifikacja pacjentek do zabiegów, opieka poszpitalna, a położne same prowadzą ciążę fizjologiczną.

Najważniejsze przedsięwzięcie związane z rozwojem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, to remont odcinka ginekologicznego, który jest planowany jeszcze na ten rok.