W czwartek, 1 lipca br. o godzinie 11:00 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Miński Mazowieckim. Zaproszeni zostali Dyrektorzy, Kierownicy oraz Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Celem spotkania było wypracowania oraz omówienie rozwiązań poprawiających komunikację oraz współpracę między POZ a Szpitalem Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Spotkanie poprowadzili: Dyrektor szpitala Mariusz Martyniak, dr n. med. Marek Olewiński oraz dr n. med. Piotr Gryglas. Na spotkaniu obecna również była Agnieszka Cyran, Kierownik Działu Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych. 

Obydwie strony były zgodne, że współpraca między POZ a Szpitalem Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowiecki musi się bardziej zacieśnić, aby sprawniej i efektywniej udzielać pomocy chorym. Najważniejszym ustaleniem było m.in. podjęcie decyzji o utworzeniu wewnętrznej infolinii między lekarzami POZ, a lekarzami mińskiego szpitala. Będzie ona funkcjonowała w celu szybszego skonsultowania i zdiagnozowania chorego we współpracy z lekarzem prowadzącym, który skierował pacjenta do szpitala. Ułatwi to również lekarzom szpitala interpretacje skierowań wystawianych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Priorytetem dla dyrekcji oraz lekarzy z Powiatowego Szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckiem jest zapewnienie sprawnego działania oddziałów szpitala.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele obydwu stron wymienili się bezpośrednimi kontaktami, co stanowiło pierwszy krok do zacieśnienia współpracy, oraz zobowiązały się do wdrożenia wspólnych procedur kwalifikacji do leczenia szpitalnego. Jak zapowiedział Dyrektor oraz lekarze reprezentujący Powiatowy Szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckim było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie mające na celu podniesienie poziomu współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.