Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37

zatrudni

Lekarza neonatologa lub pediatrę do pracy lub na dyżury w oddziale neonatologicznym Szpitala Powiatowego.

Lekarza chirurga, medycyny ratunkowej, internistę do pracy lub na dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Warunki umowy do uzgodnienia.

Kontakt: tel. 25 506 51 35, 25 506 51 32, e-mail: kadry.kierownik@spzozmm.pl

lub skretariat@spzozmm.pl tel. 25 506 51 01.