You are currently viewing Automatyczne dyspensery do dezynfekcji rąk

W dniu dzisiejszym za pośrednictwem NFZ otrzymaliśmy automatyczne dyspensery wraz z płynami do dezynfekcji rąk, przekazane przez Ministerstwo Zdrowia do naszej placówki.

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na sposób funkcjonowania w naszej przestrzeni. Wprowadzane zmiany i restrykcje wymagają on nas wszystkich zastosowania nowych środków zapobiegawczych. Mając na uwadze ochronę epidemiczną oraz obowiązek dezynfekcji rąk, przy wejściach głównych do szpitala/przychodni zamontowane zostaną automatyczne dyspensery, które w łatwy sposób możliwe będą do stosowania jak również ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa chroniąc w ten sposób nie tylko pacjentów, ale także personel.

Częsta higiena rąk jest najlepszym sposobem, aby zarówno zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i zapobiec zachorowaniom. Bezdotykowe stacje (bez konieczności przyciskania, wystarczy podłożyć dłoń, by wyzwolić dezynfekcyjny aerozol) w prosty i użyteczny sposób pozwolą nam na uniknięcie szerokiego spektrum przeciwdziałania wobec wirusów.