Dyrektor  SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

w związku z realizacją projektu „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” zatrudni do współpracy:

dwóch lekarzy lub fizjoterapeutów posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację w zakresie rehabilitacji medycznej, których zadaniem będzie kwalifikacja dzieci do projektu oraz prowadzenie badania lekarskich/fizj. na podstawie przedstawionej metodologii badania.

coacha/fizjoterapeutę posiadającego aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu zdrowia, posiadanym wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wpis wymagany na dzień rozpoczęcia szkoleń) oraz uprawnieniami do pracy z dziećmi, którego zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w zakresie:

  • przekazywanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia i zachowań prozdrowotnych związanych z przeciwdziałaniem pogłębiania chorób kręgosłupa, ergonomii w życiu codziennym i pracy (zwłaszcza prawidłowej postawy ciała oraz prawidłowego podnoszenia, noszenia i pakowania plecaka/tornistra), prostych ćwiczeń fiz. Które osoby z grupy docelowej mogą wykonać we własnym zakresie w celu utrzymania lub poprawy stanu zdrowia,
  • budowanie umiejętności z zakresu aktywności fizycznej związanej merytorycznie z modułem dotyczącym chorób kręgosłupa oraz innych zachowań prozdrowotnych związanych z chorobami kręgosłupa, a w szczególności unikaniu ryzykownych zachowań np. przeciwdziałanie urazom

trzech fizjoterapeutów posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu, uprawnienia do pracy z dziećmi, których zadaniem będzie przeprowadzanie z dziećmi zajęć ruchowych oraz zajęć na basenie.

Szczegółowe warunki dotyczące formy zatrudnienia, warunków pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrektorem.

 

Kontakt:

Dział Kadr i Płac, tel. 25 506 51 32