Dyrektor  SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

w związku z realizacją projektu „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” zatrudni do współpracy:

2 lekarzy posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu, których zadaniem będzie kwalifikacja dzieci do projektu oraz badania lekarskie

coacha/dietetyka z doświadczeniem w realizacji szkoleń z zakresu zdrowia, posiadanym wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wpis wymagany na dzień rozpoczęcia szkoleń) oraz uprawnieniami do pracy z dziećmi, którego zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w zakresie:

  1. przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki, zdrowia i zachowania prozdrowotnych zwyczajów
  2. przeciwdziałanie otyłości
  3. wpływ żywienia na zdrowie
  4. czytanie etykiet spożywczych i wybór właściwych produktów
  5. przygotowanie zbilansowanych posiłków
  6. praktyczne przygotowanie słodyczy bez cukru rafinowanego
  7. budowanie długotrwałych nawyków żywieniowych i przyjmowanie postawy prozdrowotnej
  8. wspieranie przeciwdziałania otyłości aktywnością fizyczną oraz opracowanie skryptu

dietetyka z ukończonymi studiami I lub II stopnia dietetyki, którego zadaniem będą porady indywidualne

dwóch fizjoterapeutów – posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu, uprawnienia do pracy z dziećmi, których zadaniem będzie przeprowadzanie z dziećmi zajęć ruchowych oraz zajęć na basenie.

 

Szczegółowe warunki dotyczące formy zatrudnienia, warunków pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrektorem.

 

Kontakt:

Dział Kadr i Płac, tel. 25 506 51 32