Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki ogłosił przetarg na Najem powierzchni.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni użytkowej ok. 3,5 m2 znajdujące się w holu Budynku Głównego Szpitala (wejście główne szpitala) przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku Mazowieckim. Pomieszczenie przeznaczone jest do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakazem sprzedaży napojów alkoholowych.
Cena wywoławcza wysokości opłat z tytułu najmu powierzchni wynosi: 670,00 zł netto/ miesięcznie + obowiązująca stawka podatku VAT.
Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z przedmiotem zamówienia na naszej stronie http://www.spzozmm.bip.net.pl w zakładce Przetarg nieograniczony nr 22/2019 na „Najem powierzchni”.