W dniu 13 lipca 2019 r. w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odbył się praktyczny egzamin dyplomowy studentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Egzamin został przeprowadzony w oddziałach: Dziecięcym, Chirurgii Ogólnej oraz Chorób Wewnętrznych.

Do egzaminu przystąpiło 14 studentów, którzy wykazali się dużą znajomością wiedzą  teoretycznej i praktycznej, zdobytą między innymi w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, co znalazło potwierdzenie w wynikach egzaminu.

Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy pozytywnych wyników egzaminu.