Instalowany jest już najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy, montujemy ostatnie elementy aparatu na zawieszeniu sufitowym.

Przy wykorzystaniu zautomatyzowanego i w pełni cyfrowego sprzętu poprawiony zostanie komfort pacjenta, a personel medyczny będzie mógł się skoncentrować wyłącznie na opiece nad pacjentami.