Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w latach 1995 – 1997.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie.

Punkt odbioru dokumentacji medycznej usytuowany jest w Statystyce przy ul. Szpitalnej 37 (przy głównym wejściu do szpitala, od strony ul. 1 PLM) w Mińsku Mazowieckim, w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849 z późn. zm.)