You are currently viewing Opieka medyczna w Domu Pomocy w Mieni

7 maja 2019 r. przy udziale Starosty Powiatu Mińskiego zawarte zostało Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, a Domem Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni do sprawowania opieki zdrowotnej nad pensjonariuszami.  Współpraca ma zapewnić mieszkańcom Domu Opieki łatwy dostęp do lekarzy specjalistów, którzy na potrzeby osób starszych udzielać będą świadczeń medycznych na ich terenie, bez konieczności wychodzenia z domu opieki. Dzięki temu pacjentom, którzy mają problemy z przemieszczaniem się zapewniona zostanie fachowa pomoc medyczna.