You are currently viewing Podsumowanie jubileuszu

W dniu 18 września 2014 roku odbyła się uroczystość zamykająca obchody 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Współorganizatorami obchodów byli: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim Mieczysław Romejko oraz Zarząd Mińsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia „Nasz Szpital”.

Na uroczystość przybyło ponad 200 zaproszonych gości, wśród nich przedstawiciele administracji, służby zdrowia oraz wielu innych instytucji z terenu województwa mazowieckiego, a także delegacja z białoruskiego powiatu oszmiańskiego, gdzie pochowany jest patron Szpitala Jędrzej Śniadecki.

Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, celebrowaną przez Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera, Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej

Po mszy na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, dokonano posadzenia „Dębu Pamięci” z okazji 100-lecia Szpitala.Następnie zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Budowlanej 4 w Mińsku Mazowieckim, gdzie miał miejsce ostatni element jubileuszu, wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym pracownikom Szpitala oraz osobom i instytucjom wspierającym funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie mińskim.

Medale za Długoletnią Służbę, przyznane przez Prezydenta RP,otrzymali: lek. med. Andrzej Poziemski – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w latach 1992-2012, obecnie Ordynator Oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym i Pani Marianna Kaim, starsza rejestratorka medyczna w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim. Wręczenia dokonali Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek i Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

Minister Aleksander Sopliński wręczył Odznaki Honorowe Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia 26 osobom. Dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego, których wręczenia dokonała Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, wyróżnionych zostało 25 osób.

Odznaczeniami Okręgowej Rady Lekarskiej uhonorowani zostali: dyrektor SP ZOZ Mieczysław Romejko, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz, Starosta Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof Płochocki, Przewodniczący Rady Powiatu w kadencjach 1998-2010 Sylwester Zbrzezny, Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Krzysztof Michalik oraz lekarze: Janusz Dworecki, Janusz Sobolewski, Marek Florczak i Dariusz Niedziałek. Dyplomy Starosty Mińskiego otrzymało 25 osób.

Odznaką przyznaną SP ZOZ przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego tradycji został udekorowany Sztandar Szpitala Powiatowego. Odznaczenia w imieniu Związku dokonał Prezes Koła ZKRP i BWP w Kałuszynie Eugeniusz Kulesza.Na ręce dyrektora Szpitala złożono liczne podziękowania za współpracę i życzenia dalszych stuleci pomyślnej działalności mińskiej placówki służby zdrowia.Ze szczególnym prezentem jubileuszowym przybył Prezes SK Banku w Wołominie, który przekazał czek dla Szpitala z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego łóżka transportowego.Nie zabrakło akcentu artystycznego, na scenie pojawiła się utalentowana pracownica mińskiego Szpitala, dr Jadwiga Kłapa – Zarecka, finalistka tegorocznego festiwalu w Sopocie, wystąpił także zespół „Costa Nova” z wokalistką Elżbietą Sieradzińską.Po programie artystycznym zebranych poczęstowano specjalnym tortem jubileuszowym, którego fundatorem i wykonawcą była słynna firma „Ekler” Danuty, Jana i Krzysztofa Dudka.