W związku z trwającym remontem w części ginekologicznej Oddziału położniczo-ginekologicznego informujemy, że okresie od 20 września do 8 października 2021 r. Oddział będzie przyjmował kobiety do porodu, cięć cesarskich oraz w stanach zagrożenia życia w niezmienionej formule.

Wszystkie przyjęcia pacjentek do Oddziału ginekologii zaplanowane w ww. przedziale czasowym, w związku z remontem będą przesunięte na późniejszy termin.