17 lutego 2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z udziałem członkiń zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbiety Lanc i Janiny Ewy Orzełowskiej, a także starosty mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i wicestarosty Witolda Kikolskiego z dyrektorem szpitala Mariuszem Martyniakiem i zespołem ordynatorów SPZOZ. Na spotkaniu omówiono bieżącą sytuację szpitala oraz możliwości dalszego wsparcia. Na ręce Elżbiety Lanc i Janiny Ewy Orzełowskiej złożono podziękowania za wsparcie w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dzięki funduszom z projektu zakupiono nowoczesny sprzęt do diagnostyki obrazowej m.in.: aparat RTG i aparat USG.