Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-17 z dnia 17 lutego 2022 roku od 1 marca 2022 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 1 marca 2022 roku dla pacjentów na ogólnych zasadach są realizowane w Szpitalu Powiatowym w pełnym zakresie w oddziałach, tj.

  • Oddział chirurgii ogólnej,
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
  • Oddział dziecięcy,
  • Oddział wewnętrzny na 30 łóżkach ,
  • Oddział położniczo-ginekologiczny,
  • Oddział neonatologiczny.

Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem.

Pacjenci, którzy oczekują na planowe zabiegi chirurgiczne będą informowani telefonicznie o proponowanych terminach przyjęcia do oddziału chirurgii ogólnej.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim