TEST ANTYGENOWY w kierunku SARS-CoV-2 w ramach NFZ dla pacjentów POZ ul. Kościuszki 9

Lekarz POZ oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 w ramach usług NFZ.

Test antygenowy to szybki test immunochromatograficzny do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazów z nosogardzieli, pobranych od osób, które spełniają kryteria kliniczne i/lub epidemiologiczne.

Jest on przeznaczony do wczesnego rozpoznania zakażenia u pacjentów, którzy posiadają charakterystyczne objawy koronawirusa.

Wynik ujemny – nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2 i powinien być potwierdzony testem molekularnym. Badanie należy interpretować w połączeniu z obserwacjami klinicznymi i informacjami epidemiologicznymi.

Wynik dodatni – wskazuje na aktywne zakażenie SARS-CoV-2 i stanowi podstawę do skierowania osoby zakażonej na izolację.

U pacjentów, którzy nie mają objawów, ale otrzymają dodatni wynik testu antygenowego, rekomendowane jest wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

Wyniki testów antygenowych możliwe do pobrania ze strony internetowej: https://wyniki.spzozmm.pl po 2-3 godzinach od pobrania wymazu.

Test będzie wykonywany w punkcie wymazowym zlokalizowanym w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim (parter – była apteka ogólnodostępna).

W poniedziałki i piątki w godzinach 07:30 – 10:00

Zapisy telefonicznie w godz 07:30 – 14:30 

25 506 51 92