Szanowni Państwo informuję że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2020 roku do Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim mogą być przyjmowani tylko i wyłącznie pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Dla zakażonych zostało przeznaczonych 60 miejsc, wszystkie dostępne w oddziale. Pacjenci posiadający skierowania do Oddziału Chorób Wewnętrznych inni niż z potwierdzonym zakażeniem powinni się kierować do szpitali ościennych.

Pozostałe oddziały Szpitala Powiatowego funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Niezakażeni pacjenci Oddziału Chorób Wewnętrznych będą sukcesywnie, zgodnie ze stanem zdrowia, przekazywani do innych szpitali lub wypisywani do domu.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim