W dniu 12.01.2018 roku w naszym SPZOZ wizytę złożyli Pani Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc i Pan Poseł na Sejm RP Daniel Milewski oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Piotr Stępień.

Szanowni goście poinformowali Pana Dyrektora SPZOZ Artura Więckowskiego, że na wniosek Pana Posła Daniela Milewskiego w budżecie państwa zawarte zostały dodatkowe środki finansowe na potrzeby modernizowanego szpitala i przychodni lekarskiej w Mińsku Mazowieckim. Dodatkowe środki z budżetu zostaną przeznaczone na wyposażenie modernizowanego bloku porodowego w naszym szpitalu w wysokości 500.000 zł i zakupu wyposażenia medycznego do poradni specjalistycznych przychodni lekarskiej w kwocie 180.000 zł.

Pozwoli to na doposażenie wyremontowanej przychodni powiatowej w nowe unity stomatologiczne oraz na zakup wyposażenia do poradni specjalistycznych w tym oczekiwanego odnowienia wyposażenia w poradni rehabilitacyjnej.

Kwota 500.000 zł przyznana na wyposażenie bloku porodowego w szpitalu pozwoli na zachowanie standardów umożliwiających pobyt i opiekę ciężarnych matek i ich nowonarodzonych dzieci na najwyższym poziomie

Podczas odwiedzin Pan Dyrektor Artur Więckowski wraz z Zastępcą Dyrektora Panem Czesławem Mazkiem zapoznali gości z zaawansowaniem prac modernizacyjno-remontowych nowego bloku porodowego, przyszpitalnej przychodni ginekologiczno-położniczej i pracowni endoskopowej. Omówiony został również przebieg i zakres bieżących prac budowlanych, jak również kolejnych etapów modernizacji szpitala.

Wizyta była też doskonałą okazją, aby dyrekcja SPZOZ mogła porozmawiać z naszymi parlamentarzystami o problemach służby zdrowia i koniecznych zmianach oraz nadziejach, jakie związane są z planowanym zwiększeniem nakładów na opiekę medyczną.

Dyrekcja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim podziękowała Pani Wicemarszałek Marii Koc i Panu Posłowi Danielowi Milewskiemu za zaangażowanie i skuteczności w pozyskaniu kolejnych środków na dokonywane dobre zmiany w naszym szpitalu i przychodni.