W dniu 4 stycznia 2018 roku o godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9. Budynek został całkowicie zmodernizowany i odnowiony. Pełny koszt inwestycji wyniósł ponad 4 300.000 i w praktyce został pokryty ze środków Powiatu Mińskiego.

Uroczystość otworzył i poprowadził Pan Artur Więckowski Dyrektor SPZOZ. Otwarcie przychodni uświetniły swoją obecnością zaproszeni goście: Pani Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Pan Poseł na Sejm RP Daniel Mielewski, Pan Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof Płochocki, radni powiatowi i członkowie Rady Społecznej SPZOZ a także dyrektorzy i kierownicy służb i jednostek samorządowych, jak również komendanci służb mundurowych straży pożarnej, policji i wojska.

Po przywitaniu gości Dyrektor podczas krótkiej multimedialnej prezentacji przybliżył zakres udzielanych świadczeń medycznych ilości przeprowadzonych porad specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, porad stomatologicznych, liczbę badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej jak również porad udzielanych przez lekarzy rodzinnych. Ukazał skalę przeprowadzonego remontu oraz dokonanych zmian w pomieszczeniach Przychodni. Zwracając uwagę, na nowe rozwiązania zarówno architektoniczne a także techniczne jak właśnie wprowadzony system kolejkowy. Końcowy efekt ma służyć poprawie komfortu sprawności obsługi pacjentów oraz warunków pracy naszego personelu.

Następnie Przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Piotr Stępień poinformował zebranych, że na wniosek Posła Daniela Mielewskiego Minister Zdrowia przyznał odznaczenia „ za zasługi dla Ochrony Zdrowia” pracownikom SPZOZ w Mińsku Mazowieckim: Pani Stanisławie Dzięcioł, Pani Janinie Wierzbickiej – Buczek, Panu Arturowi Więckowskiemu, Panu Czesławowi Mazkowi, Panu Mieczysławowi Romejko. Odznaczenia wręczyli Pani Wicemarszałek Maria Koc i Pan Poseł Daniel Mielewski.

Po dokonaniu dekoracji uhonorowanych osób zaproszeni goście zabrali głos: Wicemarszałek Maria Koc, poseł Daniel Milewski, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, starosta Antoni Tarczyński, którzy dziękując za zaproszenie na uroczystość, zauważali, że jest to kolejna potrzebna, oczekiwana i pozytywna, dobra zmiana w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Życzyli dalszych sukcesów w pracy i powodzenia w realizacji następnych przedsięwzięć w przyszłości.

Kulminacyjnym momentem spotkania było przecięcie wstęgi i poświęcenie wyremontowanej Przychodni Lekarskiej przez szpitalnego kapelana Ks. Tadeusza Zielińskiego. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń nowo wyremontowanego obiektu.

Na zakończenie chcemy podziękować wszystkim, którzy przybyli na nasze zaproszenie a przede wszystkim naszym pacjentom, którzy znosili trudy i niedogodności przeprowadzonego remontu, mamy nadzieję, że warto było poczekać i zapraszamy do korzystania z usług naszej Poradni.