W pierwszej kolejności będą szczepione osoby, które były zgłoszone do 14 stycznia 2021 i nie zostały zaszczepione z powodu braku dostaw szczepionki. Osoby, te mają wystawione e-skierowania systemowo.

Następnie zgłoszenia do szczepień grupa „0” osób, które niż głoszone zostały do 14 stycznia 2021 i nie mają wystawionych e-skierowań – zgodnie z treścią komunikatu udostępnioną przez Ministerstwo Zdrowia.

Treść komunikatu

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 02.03. 2021 r. dotyczących wznowienia szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką, szczepionką Astra Zeneca od 8 marca przesyłam dodatkowe wytyczne dotyczące szczepienia osób z Grupy 0 nieposiadających wystawionego e-skierowania.

Do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. E-skierowania dla tej grupy powinien niezwłocznie wystawić szpital węzłowy realizujący proces szczepienia.

Dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.