You are currently viewing XVII Mińskie Targi Pracy

31.05.2019r. przedstawiciele SPZOZ w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli w XVII Mińskich Targach Pracy. Organizatorem wydarzenia był Starosta Miński Antoni Tarczyński i Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Witold Kikolski, senator Maria Koc, poseł Czesław Mroczek, poseł Daniel Milewski. Podczas targów można było uzyskać informacje w zakresie warunków pracy w SPZOZ. W trakcie rozmów mieszkańcy poznawali potrzeby kadrowe, a także wymagania stawiane przyszłym kandydatom do pracy.