Informujemy o zakończeniu remontu części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. W ramach prac remontowych utworzono bądź odnowiono następujące pomieszczenia:

  • sala zebrań pracowników SOR wraz z pomieszczeniem socjalnym i pomieszczeniem na sprzęt porządkowy;
  • pomieszczenie pracy biurowej;
  • łazienka personelu SOR z pomieszczeniem porządkowym;
  • pomieszczenie biurowe kierownika SOR;
  • pomieszczenie biurowe oddziałowej/oddziałowego SOR;
  • 6 pomieszczeń dla lekarzy dyżurujących;
  • pomieszczenie socjalne;
  • szatnie pracowników medycznych SOR;
  • odtworzenie biegów klatki schodowej K6 (demontaż stropów nad biegami) zgodnie z przekrojem br, architektonicznej i rysunkami konstrukcyjnymi dokumentacji projektowej;
  • rozbiórka szybu windowego wraz z wykonaniem stropu w jego miejsce;

Roboty wykonane w ramach Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.