Informujemy, że od dnia 26.09.2022 do 07.10.2022 roku prowadzone będę prace ziemne pomiędzy budynkiem N, a budynkiem A. Powyższe wynika z rozpoczynającej się modernizacji budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią.

W związku z powyższym czasowo zamknięty zostanie przejazd wzdłuż budynku A.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrości.