Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 sierpnia 2015 r. został zamknięty Gminny Ośrodek Zdrowia w Strachówce. Decyzja była podyktowana niedostatecznymi warunkami lokalowymi. Informujemy, że opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Strachówka przejmuje placówka Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. z o. o. mieszcząca się przy ul. Norwida 7 w Strachówce, telefon: 25 785 60 01.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Pacjentom, którzy korzystali ze świadczeń medycznych oferowanych przez GOZ Strachówka należącego do SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

PRZYCHODNIĘ LEKARSKĄ w MIŃSKU MAZOWIECKIM:

lokalizacja: ul. Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel.: 48 (0-25) 758-42-46 do 49

48 (0-25)506-52-90

1. Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

 • Lekarza POZ,
 • Pielęgniarki POZ,
 • Położnej POZ,
 • Medycyny szkolnej,
 • Punktu szczepień,
 • Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
 • Transportu sanitarnego,
 • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;

2. Leczenie stomatologiczne;
3. Rehabilitacja lecznicza w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych;
4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia diabetologiczna,
 • Poradnia endokrynologiczna,
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna,
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc,
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna,
 • Poradnia okulistyczna,
 • Poradnia reumatologiczna,
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia,
 • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych;

5. Medycyna pracy;
6. Pracownie diagnostyczne:

 • Pracownia elektrokardiografii
 • Pracownia elektroencefalografii.

 

SZPITAL POWIATOWY w MIŃSKU MAZOWIECKIM

lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel.: 48 (0-25) 758-30-01 do 05

48 (0-25)506-51-02

1. Leczenie szpitalne – Hospitalizacja w zakresie:

 • Pediatrii,
 • Neonatologii,
 • Ginekologii i położnictwa,
 • Chirurgii ogólnej,
 • Anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Chorób wewnętrznych;

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • Poradnia chirurgii ogólnej,
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci,
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • Poradnia neonatologiczna,
 • Poradnia laktacyjna,
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – kosztochłonna w zakresie:

 • Gastroskopii,
 • Rektoskopii,
 • Tomografii komputerowej;

4. Pracownie diagnostyczne:

 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia prób wysiłkowych,
 • Pracownia holtera,
 • Pracownia EKG,
 • Pracownia urodynamiczna;

5. Profilaktyczne Programy Zdrowotne – mammografia, cytologia
6. Szkoła rodzenia