You are currently viewing Zmiana na stanowisku Kierownika Laboratorium
  • Post category:aktualności

W dniu 29.10.2019 r. w gabinecie Dyrektora SPZOZ Mariusza Martyniaka odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego Kierownika Laboratorium prof. Ryszarda Tomasiuka. W uroczystości dyrektor wraz z  kierownikami oraz ordynatorami oddziałów szpitalnych  podziękował za wieloletnią pracę i wkład w rozwój laboratorium SPZOZ.  Podczas pożegnania, prof. R. Tomasiuk opowiedział zebranym pracownikom swoją historię zatrudnienia porównując wcześniejsze sposoby pracy diagnostów laboratoryjnych do obecnych oraz o możliwościach dzisiejszych metod diagnostycznych.

Z końcem września po 38 latach, prof. dr hab. Ryszard Tomasiuk przeszedł na emeryturę. W 1978 r. jako absolwent Akademii Medycznej w Katowicach rozpoczął pracę w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. W czasie lat pracy uzyskał I i II stopień specjalizacji w zakresie analityki klinicznej. W 1988r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych. Nadanie stopnia doktora habilitowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał 18.04.2018 r.

Pan Profesor swoje doświadczenie i wiedzę przenosi na działalność akademicką jako profesor akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – życzymy powodzenia i satysfakcji z pracy na nowej uniwersyteckiej drodze!