Anna Mirosz
mgr Anna Mirosz
Pielęgniarka opatrunkowa
Przewodnicząca Zespołu ds. profilaktyki i leczenia ran przewlekłych
Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Drodzy Państwo,
Zależy mi bardzo na tym, abyście Państwo przeczytali artykuł w całości, ale zdaję sobie sprawę z tego, że artykuł jest długi, a nikt nie lubi czytać długich artykułów. Postanowiłam więc rozdzielić go na kilka krótkich, tak abyście Państwo mogli czytać etapami bardzo ważne informacje, które mogą zapobiec wielu groźnym powikłaniom cukrzycy typu 2.

Tytuły :

 1. Czy mamy wpływ na zachorowanie na cukrzycę typu 2?
 2. Jaki wpływ na organizm ma uszkodzenie dużych i małych naczyń krwionośnych oraz włókien nerwowych z powodu utrzymującej się hiperglikemii?
 3. Co to jest zespół stopy cukrzycowej i jakie są jego postacie w zależności od czynnika etiologicznego?

W następnych miesiącach:

 • Profilaktyka w zespole stopy cukrzycowej,
 • Stanowisko Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran: postępowanie w zakresie leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19,
 • Wpływ odżywiania na poziom glikemii – zalecenia dietetyka,
 • Aktywność fizyczna u pacjentów chorych na cukrzycę – zalecenia fizjoterapeuty.

Piśmiennictwo dotyczące trzech wrześniowych artykułów:

 1. Forum Leczenia Ran 2020;1(1):17-29,
 2. Zalecenia PTD 2020,
 3. Magazyn Pielęgniarki i położnej , Wydanie specjalne – Leczenie ran. 2018,
 4. Redakcja naukowa W. Karnafel. Zespół Stopy Cukrzycowej. PZWL W-WA 2013,
 5. Szkiler E., Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych, Evereth Warszawa 2014, wydanie trzecie,
 6. Informacje uzyskane podczas Konferencji ,, Postępowanie z raną przewlekłą’’ 2019-2020.