Podsumowanie projektu

W SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach programu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał dofinansowanie na doposażenie w sprzęt medyczny w zakresie Podstawowej Opieki zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Czytaj dalej Podsumowanie projektu

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor  SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w związku z realizacją projektu „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” zatrudni do współpracy: -…

Czytaj dalej Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor  SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w związku z realizacją projektu „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” zatrudni do współpracy: - 2…

Czytaj dalej Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki ogłosił przetarg na Najem powierzchni. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni użytkowej ok. 3,5 m2 znajdujące…

Czytaj dalej Ogłoszenie o wynajmie powierzchni

Szkolenia młodej kadry

W dniu 13 lipca 2019 r. w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odbył się praktyczny egzamin dyplomowy studentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Egzamin został przeprowadzony w oddziałach: Dziecięcym, Chirurgii Ogólnej oraz Chorób Wewnętrznych.

Do egzaminu przystąpiło 14 studentów, którzy wykazali się dużą znajomością wiedzą  teoretycznej i praktycznej, zdobytą między innymi w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, co znalazło potwierdzenie w wynikach egzaminu.

Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy pozytywnych wyników egzaminu.

Czytaj dalej Szkolenia młodej kadry