You are currently viewing Ćwiczenia w Szpitalu Powiatowym

W dniu 19.02.2014 r o godzinie 14.00 w magazynie żywnościowym zaplecza kuchni szpitalnej w podpiwniczeniu powstaje pożar. W wyniku zaistniałego pożaru wydobywający się dym wzbudza czujkę, która przekazuje sygnał do Centralki Sygnalizacji Pożaru. Po chwili pracownik kuchni po sprawdzeniu pomieszczenia potwierdza o zagrożeniu pożarowym w zapleczu kuchennym. Kierownik Kuchni wszczyna alarm w śród pracowników i  podejmuje próbę gaszenia pożaru w zarodku z wykorzystaniem gaśnic oraz poleca bezpieczną ewakuację. W tym czasie centralka sygnalizacji pożaru wywołuje alarm II stopnia  powodując zgodnie ze scenariuszem pożarowym:

  • przekazanie informacji o zagrożeniu poprzez monitoring pożarowy do Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,
  • uruchomienie automatyczne oddymiania klatki schodowej K2 z jednoczesnym zwolnieniem elektrotrzymaczy drzwi ppoż. w klatce  schodowej K2,
  • uruchomienie automatyczne oddymiania klatki schodowej K3 a także włączenie wentylatora napowietrzającego system oddymiania dźwigu przy klatce schodowej K3,
  • zamknięcie drzwi przeciwpożarowych w piwnicy przy K3,
  • automatyczne otwarcie głównych drzwi wejściowych do szpitala,
  • uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych w strefie pożarowej – piwnica budynku głównego szpitala.

Zostają uruchomione procedury wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz scenariusza pożarowego. Tym razem zagrożenie okazało się fałszywe a zdarzenie było tłem Scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych w Szpitalu Powiatowym  . Zgodnie z  wytycznymi zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na podstawie Rozporządzenia MSWiA z 07.VI.2010r. (Dz.U. 109, poz 719 w Szpitalu Powiatowym przeprowadzono praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w przypadku powstania pożaru. Były to pierwsze ćwiczenia w których w praktycznym działaniu wykorzystano zainstalowane urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pożarowe szpitala. Ćwiczenia potwierdziły trafność przyjętych rozwiązań.