W związku z rozbudową centrali telefonicznej w naszym szpitalu uległa zmianie zapowiedź, a także została wprowadzona infolinia oraz kolejkowanie połączeń przychodzących.Wprowadzane zmiany mają na celi usprawnienie komunikacji ze szpitalem oraz jednostkami szpitalnymi.

Poniżej przedstawiony został schemat infolinii:

1Rejestracja do poradni specjalistycznej
 1Poradnia chirurgiczno urazowa oraz ortopedyczna
 2Diagnostyka obrazowea RTG  USG  TK
 3Poradnia urologiczna
 4Poradnia położniczo ginekologiczna
 5Pracownia Endoskopii
 6Pracownia prób wysiłowych i Holtera
 *Powrót do poprzedniego menu
2Szpitalny Oddział Ratunkowy
3Oddziały szpitalne
 1Oddział chorób wewnętrznych
 2Oddział chirurgiczny ogólny
 3Oddział pediatryczny
 4Oddział neonantologiczny
 5Oddział położniczo – ginekologiczny
 6Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 *Powrót do poprzedniego menu
4Sala porodowa
6Administracja
 1Biuro dyrektora
 2Dział Finansowo – Księgowy
 3Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
 4Dział Służb Pracowniczych
 5Dział Administracyjno – Eksploatacyjny
 6Sekcja zaopatrzenia i transportu
 7Sekcja Zamówień Publicznych
 *Powrót do poprzedniego menu
0Operator