W związku z rozbudową centrali telefonicznej w naszym szpitalu uległa zmianie zapowiedź, a także została wprowadzona infolinia oraz kolejkowanie połączeń przychodzących.Wprowadzane zmiany mają na celi usprawnienie komunikacji ze szpitalem oraz jednostkami szpitalnymi.

Poniżej przedstawiony został schemat infolinii:

1 Rejestracja do poradni specjalistycznej
  1 Poradnia chirurgiczno urazowa oraz ortopedyczna
  2 Diagnostyka obrazowea RTG  USG  TK
  3 Poradnia urologiczna
  4 Poradnia położniczo ginekologiczna
  5 Pracownia Endoskopii
  6 Pracownia prób wysiłowych i Holtera
  * Powrót do poprzedniego menu
2 Szpitalny Oddział Ratunkowy
3 Oddziały szpitalne
  1 Oddział chorób wewnętrznych
  2 Oddział chirurgiczny ogólny
  3 Oddział pediatryczny
  4 Oddział neonantologiczny
  5 Oddział położniczo – ginekologiczny
  6 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  * Powrót do poprzedniego menu
4 Sala porodowa
6 Administracja
  1 Biuro dyrektora
  2 Dział Finansowo – Księgowy
  3 Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
  4 Dział Służb Pracowniczych
  5 Dział Administracyjno – Eksploatacyjny
  6 Sekcja zaopatrzenia i transportu
  7 Sekcja Zamówień Publicznych
  * Powrót do poprzedniego menu
0 Operator