Osoby, które nie zgłosiły się do szpitala węzłowego w terminie do 14 stycznia 2021r., będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy.

Specjalnie dla medyków do 12.01 zostały uruchomione dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych dla rezerwowych w 6 miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające Prawo Wykonywania Zawodu.

Aktualna lista punktów znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien