You are currently viewing Interna w remoncie

Interna w remoncie. Trwa remont pierwszego piętra Oddziału Chorób Wewnętrznych. Niestety nie da się przeprowadzić prac bez ograniczenia dostępności do części łóżek oddziału a jak widać remont był koniecznością. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.