W Oddziale Chirurgii Ogólnej do odwołania zostają wstrzymane odwiedziny.

Informacji o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziale udzielają lekarze pod nr telefonu 25 506 52 35.

W sprawach opieki pielęgniarskiej można się kontaktować pod nr telefonu 25 506 52 40.

O wznowieniu odwiedzin zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.