Kampania społeczna Przyjaźni Mamom Rh(-) powstała, aby szerzyć edukację na temat diagnostyki, profilaktyki i leczenia konfliktu serologicznego wśród społeczeństwa w Polsce. Jest odpowiedzią na wciąż obecne wątpliwości, dezinformację oraz obawy występujące wśród kobiet w tym temacie.

W działania zaangażowało się wielu wybitnych Ekspertów z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii.

  • Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś – Krajowy Konsultant ds. perinatologii
  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski – Krajowy Konsultant ds. położnictwa i ginekologii
  • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
  • Prof. CMKP dr hab. n. med. Marzena Dębska – Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
  • Prof. UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
  • dr hab. n.med. Tadeusz Issat – Kierownik Kliniki Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

Dzięki zaangażowaniu mediów, wspólnie z ekspertami chcemy budować świadomość na temat występowania konfliktu serologicznego, jego przeciwdziałania, ale i skutków, jakie może nieść za sobą.

Celem nadrzędnym kampanii jest wyrównanie dostępu do profilaktyki śródciążowej.

W ramach działań powstaje Sieć Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-), w których kobiety w ciąży mogą liczyć na niezbędną edukację na temat konfliktu serologicznego oraz zastosowanie profilaktyki śródciążowej w przypadku wystąpienia wskazań.

Każda kobieta, która ma potwierdzoną niezgodność antygenową oraz brak przeciwciał stwierdzony w teście Coombsa będzie mogła liczyć na podanie immunoglobuliny anty-D, bez względu na to, gdzie prowadzi ciąże.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, który realizuje świadczenia ambulatoryjne oraz szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii dołączył do grona Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-).

Aktualna lista Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-) –