Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-11 z dnia 18 maja 2021 roku od 24 maja 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 35 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 3 łóżek respirstorowych, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 24 maja 2021 roku dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 są realizowane w Szpitalu Powiatowym w pełnym zakresie w:

  • Oddziale dziecięcym,
  • Oddziale wewnętrznym (na 25 łóżkach),
  • Oddziale chirurgii,
  • Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
  • Oddziale położniczo-ginekologicznym,
  • Oddziale neonatologicznym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim