Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-10 z dnia 27 kwietnia 2021 roku od 1 maja 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 72 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (35 łóżek w Oddziale wewnętrznym, 31 łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej i 6 łóżek w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii) w tym 9 łóżek respirstorowych, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 1 maja 2021 roku dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 są realizowane w Szpitalu Powiatowym w pełnym zakresie w:

  • Oddziale dziecięcym,
  • Oddziale wewnętrznym (na 25 łóżkach),
  • Oddziale położniczo-ginekologicznym,
  • Oddziale neonatologicznym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim