Szanowni Państwo informuję że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-7 z dnia 02 marca 2021 roku od 02 marca 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 54 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (35 łóżek w Oddziale wewnętrznym, 13 łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej i 6 łóżek w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii) w tym 9 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 02 marca 2021 roku dla pacjentów nie zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są realizowane w Oddziale chirurgii ogólnej na 21 łóżkach, Oddziale Ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym, Oddziale dziecięcym oraz Oddziale wewnętrznym (25 łóżek). Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim