You are currently viewing Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI

Szanowni Państwo, drodzy przyszli Rodzice, informujemy, że na Portalu Zamówień Publicznych zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:
„Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI”

Zadanie obejmuje remont odcinka położniczego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego.

Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego. Inwestycja powinna zostać zakończona w bieżącym roku.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93f15cdf-db96-11ee-8305-7e4937eb936d