Informujemy że w związku z UMOWĄ nr DOI/FM/SMPL/44/MDSOR/2023/1031/299 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostało zamieszczone ogłoszenie numer 09/SAO/2024 z dn.05.03.2024 r o zamówieniu o wartości progu stosowania ustawy PZP w postępowaniu na opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim”.

https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/70-2024/artykuly/226-ogloszenie-numer-09sao2024-z-dn05032024-r-o-zamowieniu-o-wartosci-progu-stosowania-ustawy-pzp-w-postepowaniu-na-opracowanie-koncepcji-wraz-z-przygotowaniem-opisu-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-inwestycyjnego-modernizacja-przebudowa-i-doposazenie-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego-szpitala-powiatowego-w-minsku-mazowieckim?lang=PL