You are currently viewing Ogłoszenie o zamiarze wyboru partnera prywatnego

W dniu 10.02.2014 zostało opublikowane ogłoszenie Powiatu Mińskiego o zamiarze wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Ogłoszenie została poprzedzone publikacją przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mińskiego.