Jest nam niezmiernie miło, że zaangażowanie lekarzy Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w kształcenie kolejnych pokoleń medyków znajduje uznanie.

W Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim funkcjonują Kliniki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego:

  • chorób wewnętrznych,
  • chirurgii ogólnej,
  • ginekologii i położnictwa
  • oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Kierownikami Klinik są:

  • dr n.med Piotr Gryglas – chorób wewnętrznych,
  • dr n.med Marek Olewiński – chirurgii ogólnej,
  • dr n.med Paweł Poziemski – ginekologii i położnictwa.

Zakładem Diagnostyki Obrazowej kieruje lek. Małgorzata Wińska.